Logotyper

Logotyper är ett alldeles särskilt känsligt område. För ett företag som funnits länge sitter mycket av identiteten i just logotypen, ibland är den allt. Nystartade verksamheter har inget och vill ofta att logotypen ska säga hela affärsidén. I all enkelhet är logotypen en signatur eller en underskrift om man så vill. Precis som med vanliga underskrifter är det människan som fyller den med en mening och ett innehåll. Det viktiga är att de värdeord som ska förmedlas i kommunikationsstrategin finns med från grunden och att logotypen har värdeorden som utgångspunkt för formen och uttrycket.